Denna webbplats ägs och administreras av JM Gross AB.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst, och utan föregående besked, göra förändringar i innehållet på denna webbplats.

Ansvar

Om du besöker denna webbplats från länder utanför Sverige, är du ansvarig att följa lokala lagar. Svensk lag ska vara tillämplig på webbplatsen

Begränsad användning

Den här webbplatsen, eller någon del av den, får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas eller på annat sätt utnyttjas för kommersiellt bruk som inte uttryckligen är tillåtet av JM Gross ABl
För personlig användning/privat bruk får du skriva sidor och recept men all annan användning är strängt förbjuden.
Du får inte visa den här webbplatsen på en annan sida, eller länka till en annan sida utan vårt tillstånd.