Priser

Alla priser i butiken anges i SEK och alla priser är inklusive moms.
Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.Vissa produkter tex. hela fåglar är prissatta med efter högsta vikten. I de fall produkten väger mindre kommer dessa att revideras och återbetalas vid leverans

Ångerrätt / Reklamation / klagomål

Ångerrätten gäller ej enligt lagen för livsmedel. https://www.konsumentverket.se/for-foretag/konsumentratt-for-foretagare/lagen-om-distansavtal-och-avtal-utanfor-affarslokaler/

Vi tillämpar dock nöjdkundgaranti
Är du inte nöjd med produkten ska du omgående kontakta JM Gross AB. Vi kommer att gör allt för att du ska känna dej nöjd med våra produkter
Det är viktigt att du kontaktar oss senast 10 dagar efter mottagen leverans för att ta del av nöjdkundgarantin.

Produktinformation

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter. Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt.

Beställningar

När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress.
Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post till info@jmgross.se.

Ändringar i de Allmänna Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen

Tvist och lagval

I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr

Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag

Felleverans

Det är mottagarens skyldighet att omgående kontrollera att alla och rätt varor är levererade i enligt med sin order.

Ifall där order och emottagna produkter ej överensstämmer är kunden/mottagaren skyldig att kontakta JM Gross AB på e-postadress: info@jmgross.se omgående för rättelse. Om detta ej sker kan kunden/mottagaren bli skyldig att betala för dessa varor i efterhand.

Falska beställningar

Vi samarbetar med Polisen när det gäller bedrägerier eller försök till bedrägeri. Varje försök till sådan handling kommer omedelbart att polisanmälas.

Export

Tyvärr kan vi inte skicka paket utanför Sverige för tillfället.