JM Gross AB är ett litet företag i livsmedelsbranschen med ett stort miljötänk. Företaget sysslar i huvudsak med försäljning av vilt och kycklingkött till privatpersoner och företag på den svenska marknaden.

Miljöansvar:

Vi ser miljöhänsyn och arbetsmiljö som en naturlig del av vårt arbete. Genom att tillsammans ta ansvar och redan från början väva in miljöarbetet i verksamheten skapar  vi bättre miljöarbete och högre kvalitet. Vi arbetar med att ständigt bli bättre inom miljöområdet både i vår direkta påverkan från vår verksamhet såväl som vår indirekta påverkan vid val av leverantörer och kvalitetskött. Att öka miljömedvetande hos personal, kunder och leverantörer är för oss en självklarhet.

Vårt ansvar:

JM Gross AB arbetar med ständiga förbättringar och förebygger föroreningar. Vi skall sträva efter att arbeta med miljön som en del av företagets verksamhet genom att:

  • Genomföra förbättringar utan att ge avkall på produktkvalitet.
  • Skapa förutsättningar för att verksamheten skall kunna bedrivas med så lite miljöpåverkan som möjligt.
  • Minimera användandet utav fossila bränslen och sträva efter att köra bilar med så liten miljöpåverkan som möjligt.
  • Samordna och planera transporter vid inköp och försäljning.
  • Arbeta med rutiner för ökad återvinning.
  • Öka volymen i kartonger till kunder.
  • Informera kunder och leverantörer om företagets miljöarbete.
  • Avgifter för pappersfakturering (50kr) används till att stödja olika miljöfrämjande projekt.

Verksamheten skall givetvis bedrivas enligt gällande lagstiftning, föreskrifter och övriga krav som ställs på LM Gross AB. Målsättningen är att vårt företag skall vara ett föredöme inom branschen och vår strävan mot en mer hållbar miljöpåverkan pågår ständigt, därför är din åsikt mycket värdefull. Har Du några idéer hur vi kan förbättra oss är du välkommen att kontakta oss på info@jmgross.se